« The Chomsky Blog | Main | OK, so... »

March 30, 2004

Comments

Adamlambertson

Kierowanie trzeba az do nauk ekonomicznych. Od poczatku XX wieku, od momentu zarzadzanie próbowano oprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo w charakterze impreza kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Programowanie, Organizowanie, Decydowanie, Argumentacja natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil najwiekszej rangi "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Tymczasem swiatopoglad zarzadzania zmienil sie od momentu tego czasu radykalnie, wobec tego wskazane jest powrócic do starszej, w wyzszym stopniu ogólnej definicji: kierowanie owo bieglosc czy tez bieglosc rozumnego stosowania srodków w celu osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów za posrednictwem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji poprzez organizowanie pracy innych, oraz nie za sprawa uprawianie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to funkcjonowanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów zas powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji czy tez dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to ruch polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych sposród zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zamian slowa kierowanie uzywa sie czasem terminu administracja biznesu (ang. Business Administration). Zadanie administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, azeby zostalo zrobione owo, co ma znajdowac sie zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, i cykl uniwersytetów zas szkól biznesu nadaje poziom magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Temat zarzadzania
2 Przedmiot zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawsze jest tym, jaki wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji byc moze egzystowac organizacja wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, mimo to ani bialoglowa sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja natomiast zadania (co jest az do zrobienia) tudziez okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie nalezy zdobyc. Przyklad ów pokazuje, iz zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, oraz w takim razie jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc to gospodarstwo, zespól ludzi, czlon. Zwykle wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, wobec tego - oprócz wyjatki - powiemy, iz mysl zarzadzania majacy identycznosc jest na komplet podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, podczas gdy np. administracja osobistym budzetem przez pojedyncza osobe albo komenderowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy po czesci od momentu dzialania innych podmiotów. W takim razie administracja obejmuje plus relacje (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) natomiast trwanie. Ostatnio coraz wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego zas zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), oczytanie a stosunki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Dlatego w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
http://www.kozminski.edu.pl/pl>Studia prawo
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, przede wszystkim istotne niedawno kierowanie zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki tryb, aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki wzglednie wykonywala swe zadania w sasiedztwie optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie jak agregat. Do zadan zarzadzania ogólnego trzeba zarzadzanie strategiczne, formowanie struktur organizacyjnych oraz administracja zasobami ludzkimi tudziez aktywami. Oprócz tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie duzy emfaza na rzad a modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania badz autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Podlug jednej z definicji (H. James Harrington) funkcja w organizacji to orkiestra ludzi wykonujacych owo samo obowiazek. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest kierowanie operacjami, utozsamiane dawno z zarzadzaniem produkcja, a dzis nagminnie okreslane ogólniej jak kierowanie wytwarzaniem wyrobów i uslug. Dzisiaj wzgledne znaczenie zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, albowiem w coraz to wiekszym stopniu uzupelniane jest ono oraz w czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym gwoli wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami wolno odnosic sie jako zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: forma, wartosc zas roznoszenie. Poreka wymaganej za pomoca targ jakosci produktu (wyrobu czy tez uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia a uzytkowania produktu i wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu zas szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Niezaleznie od czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja niedawno takie czynniki, gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) natomiast cechy jakosci wykraczajace prócz forma konstrukcji i wykonania, np. ekologicznosc natomiast obronnosc produktu oraz procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na postepowanie skostnialy jest zadaniem kontroli jakosci. Monitoring jakosci jest funkcja organizacyjna. Monitoring jakosci wykonuje swoje misja w ów strategia, ze sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania zas kwalifikuje je jak nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu czy tez wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone przez kontrole jakosci zas kierowane az do poprawek, do naprawy czy tez do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na postepowanie wspólczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania i dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest stwierdzenie, ze jezeli praca na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace stan produktu musza zawierac znaczenie sie w okreslonych zas waskich granicach. O ile wlasciwie jest, mówi sie, ze przebieg jest nieruchomy. Jak aczkolwiek zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, wypada poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, oraz nastepnie skreslic owe przyczyny. W ów procedura realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, tudziez miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany modus sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za sprawa Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach podobnie jak analizowanie, kiedy a postac produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków natomiast w odniesieniu do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na tryb utarty ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dubel najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest segmentacja strat. W odniesieniu do niektórych procesów oraz funkcji, takich gdy tok produkcji, badz koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia do klasyfikacji strat jest podzial standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Na ogól nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, niemniej wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, takze produkcyjnych kiedy zas biznesowych, jest technika przemyslowa - metodologia wspierajaca kierowanie operacyjne, traktowana nagminnie w charakterze samodzielna odcinek zarzadzania.
Najprostszy casus konkurowania w oparciu o koszty owo konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, glównie rynkach profesjonalnych, wysoka danina produktu jest akceptowana ponizej warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu tudziez niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach towar konkurencyjny kosztowo to produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa w charakterze skladnik konkurencyjnosci jest slusznie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od czasu okolicznosci (gl. od czasu obszaru produktowo-rynkowego zas sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze badz mniejsze istotnosc. Az do najwazniejszych sposród nich nalezy rzetelnosc dostaw, alias wypelnianie przy uzyciu dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Obecnie rosnie ranga szybkosci dostaw, alias czasu, kto uplywa od momentu momentu otrzymania zamówienia dzieki dostawce az do momentu dostarczenia towaru na polozenie przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest zapewnienie wymaganej ilosci towaru, ale w ramach tego rosnie donioslosc róznorodnosci produktów. Gielda wymaga albowiem co chwila bardziej róznorodnych produktów dostarczanych coraz czesciej zas w raz za razem mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy trwanie tudziez mniejszy cena przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, postac, cena tudziez dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Rekojmia pozostalych waznych w tym momencie czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz administracja srodowiskiem zas kierowanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu zazwyczaj prowadzi symultanicznie do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dochrapac sie za jednym zamachem redukcje kosztów tudziez poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, kto stosowany jest chwilowo nadzwyczaj z rzadka, bo radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na suma wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning tudziez Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybolówstwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, wiec jej celem jest nie tylko pozyskiwanie oraz wykorzystanie tych zasobów, niemniej jednak równiez ich ochrona. Wystepuja po tej stronie na to samo niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, podczas gdy rozpad pracy, planowanie robót gospodarskich oraz koordynowanie ich natomiast proste czynnosci administracyjne, gdy rejestracja inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) podobnie kiedy w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) robota na suma nie ma ustalonej ceny, zatem nie musi wystepowac tedy w ogóle administracja finansowe. Nie wystepuje tu administracja strategiczne, oraz administracja operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych oraz w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak drobny wymiana handlowa, uslugi i produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii zas zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu a energii), zarzadzanie jakoscia a zrzeszenie pracy. Kategoria wynikowa jest tu profit ewentualnie placa, wystepuje w nastepstwie tego zarzadzanie zakupami, alisci nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu tudziez dysponowanych zasobów pracy zas czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym odpoczynek, laba zas rozrywka), oszczednosci a inwestycje w czas przyszly (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest jednostka, i przedmiotem na calosc jej budzet czasu. Kierowanie niekiedy w ciagu paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie z wykorzystaniem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie kiedy niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Artyzm zarzadzania kiedy niekiedy bywa plus istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad zarzadzanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, zarzadzanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna tudziez panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie w zastepstwie (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), jako ze miasta powstaly nim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

catysopjpex

ambien sleep medicine online http://dailybooth.com/lumigan/22741362#161 - lumigan eye drop natural medicine tricom
net pharmacy nicorette patches http://dailybooth.com/lumigan/22741371#981 - buy lumigan eye drops uk pharmacy tigers chinese medicine
apothecare pharmacy http://dailybooth.com/lumigan/22741381#758 - lumigan eye lashes holistic medicine aiken south carolina
strauss herbal medicine for acne http://dailybooth.com/lumigan/22741394#899 - medicine during shakespeare's time
compounding pharmacies michigan http://dailybooth.com/lumigan/22741401#048 - lumigan eyelash growth file institute of medicine's
waterslide medicine hat alberta http://dailybooth.com/lumigan/22741412#760 - lumigan eyelash loss treatment impact of internet on medicine
federal blue cross pharmacy program http://dailybooth.com/lumigan/22741423#521 - lumigan eyelash mexico tuskegee college of veterinary medicine
ayurvedic medicine therapists http://dailybooth.com/lumigan/22741430#306 - where can i buy lumigan eyelashes sunbury family medicine bangor maine
ancient egyptian plant medicine http://dailybooth.com/lumigan/22741440#917 - lumigan for eyelash growth how to make santa laser medicine hat ab
alprazolam medicines http://dailybooth.com/lumigan/22741449#353 - lumigan for eyelashes in germany munity re rx work pharmacy
brownsville texas pharmacies target bosa chica http://dailybooth.com/lumigan/22741362#134 - lumigan eye drop active ingredient pain medicine neurotin oxycodone vicodin darvocet
automated dispensing pharmacy preparation http://dailybooth.com/lumigan/22741371#903 - drug store lumigan eye drops premier pharmacy se
pharmacies and fort smith ak http://dailybooth.com/lumigan/22741381#626 - lumigan eye lashes mascara articles of prescribed medicines
ms spasticity medicine http://dailybooth.com/lumigan/22741394#324 - lumigan eyedrop national health care pharmacy
michael kelly md emergency medicine http://dailybooth.com/lumigan/22741401#947 - lumigan eyelash growth products approved astiva cancer medicine
holyoke health center pharmacy http://dailybooth.com/lumigan/22741412#898 - lumigan eyelash loss treatment silagra pharmacy penegra cumwithuscom
compound pharmacy indiana http://dailybooth.com/lumigan/22741423#796 - lumigan eyelash growth reviews latisse publix pharmacy berksire commons
free clean medicine jokes http://dailybooth.com/lumigan/22741430#038 - lumigan eyelashes comments administrative medicine job
harvey family medicine pllc hurricane http://dailybooth.com/lumigan/22741440#882 - lumigan for eyelash growth discussion taylor pharmacy winter park
alternative medicine valerian http://dailybooth.com/lumigan/22741449#329 - lumigan drug for eyelashes kidney function in chinese medicine

ylxtosre

plavix manufacture http://plavixtest150.posterous.com>plavix test plavix instructions http://warfarinandplavix183.posterous.com>warfarin and plavix when does plavix go generic http://plavixusedfor341.posterous.com>plavix used for plavix stent http://plavixtablet156.posterous.com>plavix tablet patient assistance with plavix http://plavix-coupon.posterous.com/plavix-inr>plavix inr vitamin e plavix

The comments to this entry are closed.